Okresné majstrovstvá Stropkova v šachu mládeže, ktoré v spolupráci so šachovým klubom usporiadalo ABC CVČ Stropkov, pokračovali 5.kolom.

Zaznamenali sme rekordnú účas 58 mladých šachistov, ktorí odohrali sedem kôl v časovom limite 2x15 minút. Absolútne víazstvo si vybojoval Radoslav Paňko

so ziskom 6,5 bodu pred mladším bratom Eduardom a Viktóriou Putorákovou - obaja 6,0 bodov.

 

V súaži 4-členných družstiev si prvenstvo pripísali žiaci CZŠ  sv. Petra a Pavla Stropkov a v kategórii dievčat si prvenstvo vybojovala Viktória Putoráková (ZŠ Konštantínová). 

Najlepší hráči v jednotlivých kategóriách boli odmenení diplomami a vecnými cenami.

 

Družstvá:
1. CZŠ sv.Petra a Pavla                         19,5 b. (R.Paňko, E.Paňko, Ivančo, Volčková)              

2. CZŠ sv. Juraja  Svidník                      17,0 b.  (Mikitka, Mikitková, Daňo, Kurilec)        
3. 8. mája Svidník                                    17,5 b. (Sakalík, P.Popovec, A.Popovec, Ducárová)                

Starší žiaci:
1. Radoslav Paňko           
                      6,5 b.  (CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov)

2. Samuel Sakalík                                    5,5 b  (8.mája Svidník)

3. Adam Popovec                                    5,0 b.  (8.mája Svidník)

Mladší žiaci do 11 rokov
1. Eduard Paňko                                     6,0 b.  (CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov)

2. Samuel Priščák                                   5,0 b.  (ZŠ Komenského Bardejov)

3. Dominik Ivančo                                    4,5 b.  (CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov)


Žiačky
1. Viktória Putoráková                   
        6,0 b. (ZŠ Konštantínová)

2. Michaela Suváková                            4,5 b. (ZŠsMŠ Bukovce)

3. Miriam Mikitková                                4,0 b. (CZŠ sv. Juraja  Svidník)
 

Body do OM

 

Základné školy - družstvá:

Poradie

Škola

Zostava

Body

Body do OM

1 CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov "A" Paňko R., Paňko E., Ivančo, Volčková 19,5 1
2 CZŠ sv. Juraja Svidník "A" Mikitka, Mikitková, Daňo R., Kurilec 18,5 3
3 8. mája Svidník "A" Sakalík, P. Popovec, A. Popovec  Tomková, 16,5 5
4 ZŠ Mlynská  Stropkov "A" Liška, Sakara, Biž, Hricková, 15,5 6
5 ZŠ Kolbovce Kasarda, Dovičák, Hudáková, Konárová 14,0 7
6 ZŠsMŠ Bukovce Homza, Suváková, Hančak, Greško 14,0 8
7 ZŠsMŠ Havaj Grundzová, Duhaň, Jacečko, Timko 13,5 9
8 ZŠ Mlynská  Stropkov "B" Krehlík, Skysžak, Kasarda, Litecká 13,5 10
9 CZŠ sv. Juraja Svidník "B" Štapinský, Gula, Daňo M. 10,0 11
10 ZŠ Mlynská  Stropkov "C" Litecký, Baško, Vargová, Šmajdová 8,0 12
13 CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov "B" T.Križanovský, R. Križanovský, Baran 8,0 13
14 OGY Stropkov Drotárová, A.Drotárová, 7,0 14
15 Spojená škola Svidník Mikuš, Frandoferová 6,5 15
16 8. mája Svidník "B" Tomko, Kovaž 6,0 16
17 CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov "C" F. Sasarák, Topor, Stolárik 6,0 17
18 ZŠsMŠ Bukovce "B" Babinský, Dziak, 3,5 18

 

Žiačky:

Poradie

Meno

Škola

Body

Body do OM

1 Viktória Putoráková ZŠ Konštantínová Stropkov 6,0 1
2 Michaela Suváková ZŠsMŠ Bukovce 4,5 3
3 Miriam Mikitková CZŠ sv. Juraja Svidník 4,0 5
4 Andrea Drotárová OGY Stropkov 4,0 6
5 Patrícia Ducárová ZŠ Karpatská Svidník 3,5 7
6 Petra Grundzová ZŠ Havaj 3,0 8
7 Denisa Hudáková ZŠ Kolbovce 3,0 9
8 Iveta Drotárová OGY Stropkov 3,0 10
9 Simona Hricková ZŠ Mlynská Stropkov 3,0 11
10 Klaudia Konárová ZŠ Kolbovce 3,0 12
11 Bibána Litecká ZŠ Mlynská Stropkov 3,0 13
12 Natália Frandoferová Spojená škola Svidník 2,5 14
13 Laura Volčková CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 2,5 15
14 Laura Vargová ZŠ Mlynská Stropkov 1,5 16
15 Viktória Šmajdová ZŠ Mlynská Stropkov 1,5 17
16 Daniela Tomková 8.mája Svidník 1,0 18

 

Žiaci 1996 a ml.:

Poradie

Meno

Škola

Body

Body do OM

1 Radoslav Paňko CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 6,5 1
2 Samuel Sakalík 8. mája Svidník 5,5 3
3 Adam Popovec 8. mája Svidník 5,5 5
4 Adrián Mikitka CZŠ sv. Juraja Svidník 5,0 6
5 Daniel Kurilec CZŠ sv. Juraja Svidník 5,0 7
6 Rastislav Daňo CZŠ sv. Juraja Svidník 4,5 8
7 Pavol Popovec 8. mája Svidník 4,5 9
8 Dávid Kovaž 8. mája Svidník 4,5 10
9 Milan Kasarda ZŠ Kolbovce 4,5 11
10 Ivo Liška ZŠ Mlynská Stropkov 4,5 12
11 Matej Mikuš Spojená škola Svidník 4,0 13
12 Richard Sakara ZŠ Mlynská Stropkov 4,0 14
13 Matúš Biž ZŠ Mlynská Stropkov 4,0 15
14 Matúš Štapinský CZŠ sv. Juraja Svidník 4,0 16
15 Peter Duhaň ZŠsMŠ Havaj 4,0 17
16 Adam Krehlík ZŠ Mlynská Stropkov 4,0 18
17 Samuel Hančak ZŠsMŠ Bukovce 3,5 19
18 Šimon Timko ZŠsMŠ Havaj 3,5 20
19 Michal Gula CZŠ sv. Juraja Svidník 3,5 21
20 Daniel Skysžak ZŠ Mlynská Stropkov 3,5 22
21 Dušan Jacečko ZŠsMŠ Havaj 3,0 23
22 Michal Kasarda ZŠ Mlynská Stropkov 3,0 24
23 Denis Greško ZŠsMŠ Bukovce 2,0 25
24 Dávid Dziak ZŠsMŠ Bukovce 1,5 26
25 TomᚠTomko 8. mája Svidník 1,5 27

 

Žiaci 2001 a ml.:

Poradie

Meno

Škola

Body

Body do OM

1 Eduard Paňko CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 6,0 1
2 Samuel Priščák ZŠ Komenského Bardejov 5,0 3
3 Dominik Ivančo CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 4,5 5
4 Rastislav Homza ZŠsMŠ Bukovce 4,0 6
5 Timotej Jánošík ZŠ Komenského Svidník 3,5 7
6 Maroš Litecký ZŠ Mlynská Stropkov 3,0 8
7 TomᚠKrižanovský CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 3,0 9
8 Radovan Križanovský CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 2,5 10
9 Samuel Baran CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 2,5 11
10 Filip Sasarák CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 2,5 12
11 Marko Daňo CZŠ sv. Juraja Svidník 2,5 13
12 Richard Baško ZŠ Mlynská Stropkov 2,0 14
13 Samuel Chovan CVČ Bardejov 2,0 15
14 TadeᚠTopor CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 2,0 16
15 Oliver Babinský ZŠsMŠ Bukovce 2,0 17
16 Štefan Stolárik CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov 1,5 18