ŠK Stropkov + Svidník
ŠK Stropkov + Svidník


Touto cestou by sme Vás chceli poprosiť o finančný príspevok na transparentný účet, ktorým podporite činnosť nášho klubu. Ďakujeme.

Hracia miestnosť - Stropkov

Google maps
Šachový klub Stropkov + Svidník
Nový riadok 326/1,
091 01 Stropkov
Kultúrne stredisko a Kino Stropkov
GPS-49.2001035, 21.6505063


Hracia miestnosť - Svidník

Google maps
Šachový klub Stropkov + Svidník
Sovietskych hrdinov 74
089 01 Svidník
Podduklianske Osvetové Stredisko
GPS-49.3095284, 21.5706819

(c) 2018 ŠK Stropkov+Svidník    Aktualizácia:25.03.2019