ŠK Stropkov + Svidník
ŠK Stropkov + Svidník


Touto cestou by sme Vás chceli poprosiť o finančný príspevok na transparentný účet, ktorým podporite činnosť nášho klubu. Ďakujeme.
OM Svidník sa v šk. roku 2017/2018 nekonala

(c) 2018 ŠK Stropkov+Svidník    Aktualizácia:25.03.2019