ŠK Stropkov + Svidník
ŠK Stropkov + Svidník


Skvelá sezóna 2023/2024: 1.liga 2.miesto, 3.liga 2.miesto, 4.liga 2.miesto ☺️. Touto cestou by sme Vás chceli poprosiť o finančný príspevok na klubový transparentný účet, ktorým podporite činnosť nášho klubu. Ďakujeme.

Šarišská liga mládeže 2019/2020

Štatút a model seriálu

termíny budú priebežne dopĺňané
1. kolo, 27.12.2019, Stropkov,propozície,GPX,OPEN,
2. kolo, január/február, Bardejov,
3. kolo, február/marec, Prešov,
4. kolo, 15.02.2020, Sabinov,propozície,
5. kolo, marec/apríl, Raslavice,
6. kolo, máj, Bardejov,
Poradie:

Šarišská liga mládeže 2018/2019

Štatút a model seriálu

termíny budú priebežne dopĺňané
1. kolo, 28. 12. 2018, Stropkov,propozície,GPX,OPEN,foto...
2. kolo, 02 .02. 2019, Bardejov,propozície,GPX,OPEN,
3. kolo, 09. 03. 2019, Sabinov,propozície,GPX,OPEN,
4. kolo, 16. 03. 2019, Prešov,propozície,GPX,OPEN,
5. kolo, 04. 05. 2019, Raslavice,propozície,GPX,OPEN,
6. kolo, 18. 05. 2019, Bardejov,propozície,GPX,OPEN,
Poradie: GPX,U20,

Šarišská liga mládeže 2017/2018

Štatút a model seriálu

termíny budú priebežne dopĺňané
1. kolo, 25. 11. 2017, Prešov,propozície,GPX,OPEN,foto...
2. kolo, 29. 12. 2017, Stropkov,propozície,GPX,OPEN,foto...
3. kolo, 24. 03. 2018, Sabinov,propozície,GPX,OPEN,
4. kolo, 14. 04. 2018, Raslavice,propozície,GPX,OPEN,
5. kolo, 19. 05. 2018, Bardejov,propozície,GPX,OPEN,
Poradie: GPX,U20,

(c) 2018 ŠK Stropkov+Svidník    Aktualizácia:30.12.2019