ŠK Stropkov + Svidník
ŠK Stropkov + Svidník

Šarišská liga mládeže 2019/2020

Štatút a model seriálu

termíny budú priebežne dopĺňané
1. kolo, 27.12.2019, Stropkov,propozície,GPX,OPEN,
2. kolo, január/február, Bardejov,
3. kolo, február/marec, Prešov,
4. kolo, 15.02.2020, Sabinov,propozície,
5. kolo, marec/apríl, Raslavice,
6. kolo, máj, Bardejov,
Poradie:

Šarišská liga mládeže 2018/2019

Štatút a model seriálu

termíny budú priebežne dopĺňané
1. kolo, 28. 12. 2018, Stropkov,propozície,GPX,OPEN,foto...
2. kolo, 02 .02. 2019, Bardejov,propozície,GPX,OPEN,
3. kolo, 09. 03. 2019, Sabinov,propozície,GPX,OPEN,
4. kolo, 16. 03. 2019, Prešov,propozície,GPX,OPEN,
5. kolo, 04. 05. 2019, Raslavice,propozície,GPX,OPEN,
6. kolo, 18. 05. 2019, Bardejov,propozície,GPX,OPEN,
Poradie: GPX,U20,

Šarišská liga mládeže 2017/2018

Štatút a model seriálu

termíny budú priebežne dopĺňané
1. kolo, 25. 11. 2017, Prešov,propozície,GPX,OPEN,foto...
2. kolo, 29. 12. 2017, Stropkov,propozície,GPX,OPEN,foto...
3. kolo, 24. 03. 2018, Sabinov,propozície,GPX,OPEN,
4. kolo, 14. 04. 2018, Raslavice,propozície,GPX,OPEN,
5. kolo, 19. 05. 2018, Bardejov,propozície,GPX,OPEN,
Poradie: GPX,U20,

(c) 2018 ŠK Stropkov+Svidník    Aktualizácia:30.12.2019