ŠK Stropkov + Svidník
ŠK Stropkov + Svidník


Aj tento rok sa chceme uchádzať o Vaše finančné príspevky, z ktorých môžeme financovať naše aktivity. Ak chcete podporiť činnosť nášho klubu, darujte nám 2% z Vašej dane. Ďakujeme.

2% z dane

2% z dane

Aj tento rok sa chceme uchádzať o Vaše finančné príspevky, z ktorých môžeme financovať naše aktivity. Ak chcete podporiť činnosť nášho klubu, darujte nám 2% z Vašej dane. Ďakujeme.

Potrebné údaje do vyhlásenia:
Meno alebo názov:    Šachový klub STROPKOV+SVIDNÍK
Právna forma             Občianské združenie
Sídlo:                         Kutuzovova, 443/8, 089 01 Svidník
IČO                            35529776
DIČ                            2020785800
Vyhlásenie:                tlačivo vyhlásenia V2Pv21_V (používajte iba toto štruktúrované tlačivo)
Potvrdenie:               Vystaví zamestnávateľ
Poučenie:                  Poučenie
Termíny:
31.03. – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie. Podanie daňových priznaní právnickými osobami. Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.
30.4. – Posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane (vystaví zamestnávateľ) Vyplnené formuláre doručte prosím na daňový úrad v mieste vášho bydliska, alebo Eduard Paňko (SP) alebo Juraj Lažo (SK).

Prípadné ďalšie informácie: www.rozhodni.sk
Naše číslo účtu: 15335612 / 0200
SK72 0200 0000 0000 1533 5612

(c) 2018 ŠK Stropkov+Svidník    Aktualizácia:27.01.2024